Artikkel

Sliter du med dårlig trykk og lite vann?

– Da kan vi hjelpe deg, sier Inge Otterskred fra Vann og Avløpsteknikk AS.

I Norge er vi heldige som har store mengder med godt drikkevann tilgjengelig rett fra springen. Men hva gjør du den dagen du for eksempel opplever at vannet forsvinner i dusjen, dersom noen andre i huset skrur på springen på kjøkkenet?

– For kunden er ikke dette noe hyggelig. Den gode nyheten er at det i dag finnes en ny måte å løse dette problemet på, og denne metoden reduserer kostnadene dramatisk sammenlignet med tidligere, sier Inge Otterskred fra Vann og Avløpsteknikk AS.

Metoden som lar deg spare minimum 65.000 kroner!

– Den tradisjonelle måten å løse slike problemer på har vært å grave der din ledning er tilknyttet hovedvannledningen, for så å rense det manuelt. Siden vannrørene som oftest ligger under offentlig asfaltert vei, blir dette fort både tungvint og dyrt. Erfaringsmessig starter slike regninger på minimum 100.000 kroner, men blir fort langt dyrere enn dette, advarer Otterskred.

– Den nye løsningen går i stedet ut på å rense tilkoblingen uten å grave. Kort fortalt betyr det at vi renser tiltettingen via selve vannrøret, og siden man slipper å grave og asfaltere på nytt, vil kundens totale regning bli kraftig redusert. Normalt vil hele prosessen, inkludert forundersøkelsen, ende på rundt 35.000,- kroner. Her er det altså både tid, og ikke minst mye penger å spare, sier Otterskred.

TRENGER DU HJELP? SE VÅRE NETTSIDER, ELLER TA KONTAKT MED PROFFENE I VANN OG AVLØPSTEKNIKK AS DIREKTE PÅ POST@VAT.NO ELLER 675 64 848 / 328 87 330.

Tre steg som gir huset rikelig med vann

Steg 1 starter når kunden tar kontakt med oss på telefon eller epost. Allerede her prøver vi å innhente så mye informasjon om huset og dets vannrør som mulig. Dette er viktig fordi hvilken type rør du har, vil avgjøre hvilken metode vi kan bruke.

– Som et utgangspunkt vil de fleste hus bygget før 1975 ha jern eller kobberrør, mens hus bygget etter 1975 vil ha kobber eller plastrør. Dette vil imidlertid kunne variere fra kommune til kommune, men dette finner vi ut av. Vi kan uansett hjelpe alle, men har du jernrør må vi bruke en annen metode enn den vi beskriver her. For å illustrere fremgangsmåten forutsetter vi derfor at boligen har kobber eller plastrør, sier Otterskred.

Steg 2 består i å gi kunden et tilbud: – Vi gir alltid kunden et skriftlig og uforpliktende tilbud, der vi forklarer framgangsmåten, sier Otterskred.

– Selve tilbudet vil alltid inneholde en pris på befaring med forundersøkelse. Målet med forundersøkelsen er ganske enkelt å avklare med stor sannsynlighet hva som er problemet i akkurat ditt tilfelle.

– Når kunden har plast eller kobberrør bør vannmengden ligge på mer enn 60 liter i minuttet. Ofte viser det seg dessverre at kunden har 20 liter eller mindre i minuttet, og da er det jo ikke så rart de får problemer, sier Otterskred.

– For å avdekke hvor problemet befinner seg kjører vi en sonde gjennom vannrøret, og om mulig helt ut til hovedledningen. Dette blir jo litt teknisk, sier Otterskred, men erfaringen er at problemet som oftest befinner seg på det punktet der kundens vannrør er koblet sammen med det kommunale vannrøret. På dette tilknytningspunktet, på hovedvannledningen, er det montert et anboringsklammer som av og til gror igjen, slik at vannmengden blir redusert

– Viser forundersøkelsen med stor sannsynlighet at anboringsklammeret er så sterkt begrodd og tiltettet at det ikke slipper gjennom nok vann, vil vi anbefale å gå videre til steg 3. Det er imidlertid helt opp til kunden om han ønsker at vi skal utføre selve rensingen. Hvis kunden ikke vil gå videre betaler han altså bare for forundersøkelsen, sier Otterskred.

Steg 3: – Først når kunden har sagt ja til tilbudet på selve rensingen starter selve rensejobben. Det fine med denne løsningen er at den ikke bare gir deg rikelig med vann alle steder i huset, den vil også være det klart rimeligste alternativet fordi den reduserer kostnadene som normalt påløper når du må grave deg ned med den gamle metoden, sier Otterskred.

Ingen løsning – ingen betaling!

– Vi i Vann og Avløpsteknikk AS har så god erfaring med vår rensemetode, at vi ser at den løser problemet hos kunden i de fleste tilfeller.

– Siden vi er så sikre på at metoden fungerer, har vi valgt å ikke ta betalt for selve rensejobben i de få tilfellene der rensingen ikke gir den ønskede effekten. Ut over forundersøkelsen er det altså helt risikofritt for kunden å prøve denne metoden, og det ser vi at kundene setter pris på, sier Otterskred.

Har du spørsmål eller problemer med vanntilførselen der du bor?

LES MER PÅ VÅRE NETTSIDER, ELLER TA KONTAKT MED PROFFENE I VANN OG AVLØPSTEKNIKK AS DIREKTE PÅ POST@VAT.NO ELLER 67 56 48 48 / 32 88 73 30.

Hva hvis du ikke kan bruke den nye metoden?

– Selv om du tilhører den gruppen hvor den nye rensemetoden ikke kan brukes, kan vi fortsatt hjelpe deg med vannproblemet, sier Otterskred. Under forundersøkelsen i steg 2 vil vi benytte alle midler tilgjengelig for å avklare hva som er mulig. Det kan blant annet omfatte lytteutstyr, rørinspeksjonskamera, visuell kontroll sammenlignet med offisielle tegninger, også videre. Dermed har vi alltid et god grunnlag for hvordan vi skal skaffe boligen din og deg rikelig tilgang på vann, avslutter Otterskred.