Selvhjelpside

Dersom du opplever at det ikke renner unna fra vasker, toalettet, kjøkkenvasken, sluk på badet osv., er det nok et rør som er tett. Et annet tegn på dette er at det kommer vann/kloakk opp av sluk, eller andre steder i huset, når du bruker wc eller tømmer ut vann.

Mange tenker ”krise” med en gang, her trenger jeg hjelp fra et firma som har kunnskap og utstyr for å få systemet i orden igjen.

Det er riktig i de fleste tilfeller, men før du ringer oss på vår døgnvakttelefon 67 56 48 48 eller 32 88 73 30, kan du prøve noen enkle knep selv, og kanskje spare penger.

Tette rør, tett kloakk, tett avløpsrør, tett stigeledning, tett bunnledning, tett spillvannsledning, tett uttrekksledning osv. Alle disse betegnelsene på rør i et hus, handler egentlig om samme rør, eller deler av rørsystemet. Bunnledning er for eksempel det røret som ligger under kjellergulvet i huset. Kjært barn har flere navn. Rørene er kjære, i den forstand at de hjelper oss til å bli kvitt ca: 150 ltr vann pr person, pr døgn.

Her finner du hjelpeartikler for:

Tett do
Tett vask
Tett sluk

Hvorfor har vi ikke nevnt noe om kjemikalier, som kan kjøpes for å åpne tette avløpsrør?

Vi bruker ikke det. Hvorfor, og hva bruker vi ?

Kjemikalier er sikkert brukbart i mange tilfeller, men i de fleste er det ikke brukbart. Det er vår påstand, den står vi ved.

Vi bruker høytrykkspyleutstyr, som er montert i en bil med vanntank. Det er veldig effektivt, og i forhold til kjemikalier som etser, er det ufarlig. Først sjekker vi hvor det er mulig/best å åpne tiltettingen fra, så trekker vi inn en høytrykkspyleslange med en dyse på. Når denne er inne i røret, starter vi høytrykkspumpa i bilen med fjernkontroll, slangen trekkes inn i røret ved kraften fra stråler som peker bakover, og moser seg inn i tiltettingen, og åpner røret. I løpet av kort tid, etter at dysa er i tiltettingsområdet, vil røret åpne seg, ofte uten noe særlig søl.

Vi klarer å åpne alle tette rør, med noen få unntak: vi klarer ikke å åpne rør som er knukket helt sammen på et punkt, slik at det enten er klemt sammen, eller at det ligger rørbiter, stein, leire og grus inne i røret. Men vi får ofte løst opp papir etc. slik at røret tømmer seg. Problemet er at så snart en bruker det, vil papir og ekskrementer tette de små åpningene i bruddet.

Det som er lurt å gjøre om en får tømt røret, er å foreta en rørkontroll med tv-kamera, for å se hvor bruddet er, og for å se hvilket materialer røret er bygget av, dimensjoner, grenrør, bend osv. Kort sagt bedømme rørets tilstand, og vurdere hva som er lurest å gjøre.

Vi er selvfølgelig avhengig av å kunne komme inn i det strekket av røret som er tett. Noen få ganger, må det tiltak til, men dette er spesialtilfeller.

Det hender og at vi må bruke vannsuger eller sugebil, i kombinasjon med at vi spyler, for å unngå søl.

Rørinspeksjon med tv-kamera og gjennomlysning av rør

Det brukes mange begrep her og. Når et rør tetter seg, er det enten kommet noe inn i røret ved et uhell, eller det er en stor feil i røret, eller det er mange feil som til sammen forårsaker tiltetting. Da kan det være lurt å inspisere rørene med et kamera.

Vi har kameraer for de fleste dimensjoner, flere typer stakekameraer som føres manuelt gjennom røret, og store kameraer som kjøres av en selvdrevet traktor (rør fra dim 160 mm. og oppover).

Kameraet føres inn som oftest der en staker fra, resultatet overføres til en DVD, som sammen med en skriftlig rapport med forslag til tiltak, sendes kunden.

Vi kan og bistå med reparasjon, rehabilitering eller omlegging/fornying av røret. Eller vi hjelper deg videre til andre som har utsyr for nettopp ditt tilfelle.

Trenger du hjelp, og er det akutt?

Ring oss hele døgnet på tlf 67 56 48 48 eller 32 88 73 30

Har du spørsmål eller det ikke er akutt, da setter vi pris på at du kontakter oss i vår normale åpningstid, 0700 til 1600, via vårt kontaktskjema, eller via post@vat.no