Tett sluk

Tett sluk:
Har du problemer med at vannet fra dusjen etc. ikke renner ned i sluket?
Aller først, ta hansker på og rens sluket for hår og smuss.
Hvis dette ikke hjalp; hent do-pumpen. Det er et godt redskap. Tilfør, om mulig, så mye vann at gummibelgen er dekket og pump ”brutalt” mange ganger. Får du en liten åpning; tilfør mer vann og pump videre. Dersom dette heller ikke hjelper, demonter enten slukpluggen, eller ta vekk innerkoppen i sluket slik at du kommer til selve røret som skal frakte vannet vekk. Bruk noe stivt, men bøyelig til å stake røret. Ikke gi opp ved første forsøk. Hjelper ikke dette, ring oss på: 67 56 48 48 eller 32 88 73 30.
Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Kommer det vann/kloakk opp av sluket på samme plan i huset, eller i etasjen under når du dusjer, tømmer ut vann i vasker, eller trekker ned i doen?
Vann og kloakk tar letteste veien. Det er gjennom røret som er installert i huset for å frakte kloakk fra for eksempel toalettet ditt. Dersom dette røret er tett, et eller annet sted, tar som sagt vannet letteste vei. Ofte er det opp av et sluk i kjelleren. Da er røret tett et sted på utsiden av der det sluket er koblet inn på samlekloakkledningen som går til det offentlige nettet. Det kan sågar være at det er kommunens ledning som er tett. Det er ikke vanlig, men det hender.
Da må du se om du har et stakepunkt i kjelleren. På eldre boliger er det stakepunkt på bunnledningen under kjellergulvet. Dette er som regel nede i en luke, med et metall-lokk på ca: 40 x 40 cm. Selve stakeluka er enten et rundt lokk som sitter på en forhøyning på røret, (plastrør) eller det er festet på en forhøyning på røret med 2 eller 4 skruer.
Fjern lokket, bruk noe stivt men bøyelig til å stake utover mot hovedledning dersom røret er fullt av kloakk, eller innover om det er tomt. Om røret er tomt, sitter stoppen som tetter røret på innsiden. Hjelper det ikke? Ring oss eller bruk vårt kontaktskjema.

 

Sluk med fastmontert innmat

Sluk med fastmontert innmat

Dette er en type sluk hvor innmaten er festet med skruer. I dette tilfellet 4 stk. som pilene viser.

For å komme til ytre vegg på sluket, der røret som fører vannet fra sluket er, må innmaten taes ut. Her gjøres det ved å løsne 4 skruer, så kan en løfte opp innmaten. Og eventuelt stikke /stake med det en har for hånd, inn i utløpsrøret

Sluket ditt er tett. Vannet renner ikke unna.
Rens hovedkammeret (se pilen) for hår, fett etc.
Test så om det tar unna vann.

Dersom det fortsatt ikke tar unna vann, følg anvisningen i boksen på venstre side.

NB ! Dersom vann kommer opp av sluket, da er det ikke selve sluket som er tett, men rørsystemet lengre ute.

Alle sluk har en eller annen form for vannlås. Som skal hindre at det kommer vond lukt inn i huset.
( dersom sluket ikke er i bruk, vil vannet fordampe, med den følge at du vil kunne kjenne vond lukt)

Slukene består i hovedsak av 2 deler. (En liten kopp i en stor kopp) Når en tar vekk indre kopp, fjerner en selve vannlåsen. Da får en tilgang til utløpsrøret.

NB ! Eldre sluk har ofte fast innmat, som ikke kan fjernes. Her må en løsne en plugg, for å komme til å få staket i utløpsrøret. I sluk av jern er bolten av messing, den kan være vanskelig å løsne. Ofte ender vi opp med å meisle / fjerne messingbolten, og erstatte den med en plastplugg.

Sluk med løs innmat (ilegg) og pakninger. 

Sluk med løs innmat (ilegg) og pakninger.

Bildet viser et sluk hvor innmaten i sluket er løs, og kan løftes rett opp, slik at en kommer til utløpsrøret fra sluket.

Innmaten som løftes opp, skal monteres igjen rett vei. Det er viktig at pakningen sitter riktig plassert og ikke er skadet.

Tilbake til selvhjelp