Tett vask

Tett vask:

Er kjøkkenvasken eller annen vask tett, prøv dette:
Aller først, se artikkelen om tett do for bruk av do-pumpe. Fyll vasken med vann, og prøv med do-pumpa (vask den i kloret vann først) Vær brutal! Men NB, nå kan det være greit å ha en medhjelper som kan tette luftingen i vasken, eller utløpet fra nabovasken på kjøkkenet. Bruk en plastpose til dette. Hjalp det ikke?

Se under vasken i skapet, her er det som regel en vannlås, en U på røret. Denne skal hindre at det kommer vond lukt inn i huset. Demonter denne, og rengjør den inni. Mellom selve utløpet fra vasken og U en, kan det og være mye fett og matrester. Gjør reint, og monter sammen.

Fungerer det ikke? Demonter vannlåsen på nytt, prøv å stikke noe stivt, men bøyelig videre nedover i røret, men vær forsiktig så du ikke setter det du måtte bruke fast. Forhåpentligvis, får du nå åpnet proppen i røret.
Tett vask og tett kjøkkenvask er et veldig vanlig tilfelle. Så om rådene over ikke skulle hjelpe, ring oss eller bruk vårt kontaktskjema.

Tett avløp fra håndvask.

Skjermbilde 2018-02-20 kl. 23.31.58

 

 

Dersom du har en tette håndvask, vannet renner ikke unna, eller den tømmer seg seint. Prøv med en sugekopp. Tett overløpsrøret slik at kreftene virker i røret der blokkeringen er, og ikke forsvinner ut overløpsrøret.

 

Du må være litt «brutal» Trykke ned og røske opp.

 

NB ! Vannet vil sprute. Beskytt øyner og hud.

Bruk av sugekopp (dopumpe) i tett kjøkkenvask

Bruk av sugekopp (dopumpe) i tett kjøkkenvask

 

Prinsippet med sugekoppen er å lage trykk/vakum i rørene, for å få matrester, hår og fett til å løsne. Vi bruker ikke kjemikalier, men har ved noen anledninger erfart at kjemikalier og sugekopp kan være en god kombinasjon, noen ganger.

Men, NB ! Beskytt øyner og hud ! Les bruksanvisningen på det du måtte bruke, og følg den. Merk og at sugekoppen kan medføre at vannet spruter.

For at dette redskapet skal være effektivt er det viktig å tette åpninger, som bildet viser, avløpet fra nabovasken. Og som bildet ikke viser, men kan være i din vask, et overløpsrør. Åpningene tettes for at kreftene skal virke i røret der blokkeringen er.

Tilbake til selvhjelp