Graving

graving1

Har du behov for graving, ta kontakt med oss. Vi har utstyr for de fleste oppdrag, eller vi formidler til andre firmaer vi samarbeider med, og har god erfaring med.

Typiske arbeider vi utfører –

Vannlekkasjer

Blir trykket ditt redusert plutselig, suser det i rørene, kommer det vann opp av bakken?

Du kan ha en vannlekkasje.

Ta kontakt med din kommune, spør om de har problemer med sine rør i ditt distrikt. Ofte vil de, om de ikke har problemer, sende ut folk og sjekke rørene i området. Det kan være at du da får pålegg om å utbedre lekkasje på ditt vanninnlegg.

Da er tiden kommet for å kontakte oss.

Først finner vi sammen ut om du har for eksempel jernrør. Da må vi diskutere om det er lønnsomt å bruke mange penger på å reparere i meter av et rør med dårlig kvalitet. Kanskje rehabilitering / fornying av røret er riktigst. Se under siden rehabilitering.

Har du kobber eller plastrør og ikke vet hvor lekkasjen er, da er det lønnsomt å bruke en ”vannlekkasjelytter” Vi formidler kontakt. Vedkommende har spesialutstyr, som brukes for å finne eksakt lekkasje sted.

Når vannlekkasje – stedet er påvist / sannsynliggjort forespør vi aktuelle kabeleiere og får påvist kabler i området.

Dersom lekkasjen er på naboens eiendom, må denne gi tillatelse til graving.
Er lekkasjen i offentlig vei, søker vi om gravetillatelse.

Vi kontakter og et autorisert rørleggerfirma. (De reparerer selve lekkasjen, og gir tilbakemelding til kommunen om at lekkasjen er utbedret)

Så kan det graves. Når lekkasjen er reparert, fylles grøfta igjen.

Selve jobben avsluttes etter ditt ønske, med hensyn til etter /gartnerarbeide.

Men om gravingen er i offentlig grunn, da forholder vi oss etter gjeldene graveforskrifter.

graving2

 

Kloakkbrudd

Bakgrunne er som oftest at kunden har hatt tette rør. Og at det er foretatt en rørinspeksjon som viser at røret er brutt sammen. Når en ikke er helt sikker på hvor en skal grave, kjører vi en traseesøking. Se under rørkontrollsiden. Når gravestedet er klarlagt, følges samme prosedyre som for vannlekkasje, ovenfor.

Lekkasje-pa-kobberror

 

Hvem eier grunnen det må graves på? Gravesøknad, kabelpåvising osv. Det spesielle for brudd på en avløpsledning er, kom kamera forbi bruddstedet, vet en noe om rørene videre?

Om ikke, når bruddstedet er gravd frem, og en har funnet hele rør, bør det kjøres rørinspeksjons-kamera videre mot huset eller kommunal ledning.

Ofte er det kommet stein eller rørbiter inn i røret, som kan forårsake tette rør på nytt. Dette må fjernes før røret repareres og grøfta fylles. Noen ganger kan det være økonomisk riktig å bruke grøfta for ved kloakkbrudd-stedet, som utgangspunkt for å rehabilitere / fornye røret, en eller begge veier. Det er særlig aktuelt om det er gamle betongrør.

Jobben avsluttes som beskrevet under vannlekkasje, ovenfor.

Vet du om jeg får noe igjen på forsikringen?

Her er svaret, les vilkårene dine, eller kontak forsikringsselskapet ditt.

Har du rør som er nyere enn 40 år?

En normal husforsikring gir full dekning de første 20 årene, minus egenandlene. Deretter avskrives de med 5 % pr. år Etter noenogtrettiår er det ingen dekning, når en tar i betraktning at en skal ut med en egenandel.

Har du plastrør kan det være bedre dekning?

Les vilkår, kontakt ditt selskap.
Tips!

Om det er dekning på din skade avgjøres av og til av et menneske som må vurdere dette skjønnsmessig. Ikke ta et nei for et nei om du selv mener du har en sak. Klag skriftlig, så har du noe å henvise til.
Tips!

Velg selskap etter hvor gode vilkår de har, ikke etter om du kan spare noen kroner der og da.
Tips!

Ta vare på alle dokumenter om reparasjoner og omlegginger av rør. Om det ikke foreligger dokumenter om annet, tar forsikringsselskapet utgangspunkt i når huset ble bygd. Men rørene dine, eller deler av de, kan jo være reparert eller lagt om seinere.

Graving for å utbedre dreneringsproblemer.

Se under egnen side om drenering.

Graving i forbindelse med rehabilitering / fornying av rør.

Se under egen side om rehabilitering.

Andre forespørsler om graving.

Kontakt oss.

Er det lurest å få jobben utført etter regning, eller etter tilbud?

Dersom de du forespør har mye å gjøre, eller det er litt uklart hva som skal gjøre, kan det være at en legger på litt for å sikre seg. Da betaler du for mye, dersom alt gikk greitt.

Må vi betale 25 % merverdiavgift ? Ja. Kan vi få det uten regning?

Nei, er svaret. For din egen del, hva med reklamasjoner ovenfor et firma du ikke kan bevise har gjort jobb for deg.

Når firmaet ikke bryr seg om momsen, hvordan er de på kvalitet?

Det er viktig at du spør, og får en ide om kostnadene. Men når det gjelder lekkasjer og brudd, kan det være greitt å gi oss tillit. Da betaler du for det jobben faktisk koster, ikke for mulige komplikasjoner det ikke ble noe av. Vi har vært i markedet i mange år, vi hadde ikke vært det om ”filosofien” var å benytte oss av tillit. Vi spiller med åpne kort, du som kunde og vi som utfører, har egentlig samme interesse: få jobben gjort, til riktig pris / kvalitet.

Kvalitet er vanskelig å vurdere for en legmann, det kan se ok ut på toppen, men hva er gjort i grøfta?

Vi har svært få reklamasjoner, de vi har hatt har vi ordnet opp i. Alle gjør feil, ikke bedøm etter det, men bedøm mennesker / firmaer etter hvordan feil behandles.

Når det er sagt, det er ikke alltid ”kunden har rett” Noen få ganger skjærer det seg helt. Kunden og vi snakker ikke ”samme språk” Da er forbruksrådet en god veileder.
Tips!

Les tilbud nøye. Våre tilbud prøver å beskrive hva som er foranledningen for jobben, hva skal gjøres, hva må du betale. Hva er med, er det noe som kommer i tillegg, som må gjøres. Er det noe som bør gjøres (gartner/etterarbeide) som ikke er i tilbudsprisen.

Er det tatt forbehold / forutsetninger som kan komme til anvendelse?

Kontakt oss før jobben startes, om noe er uklart.

Har du innhentet tilbud av flere, sjekk at de beskriver det sanne?

Sett opp en oversikt. Er det en som ikke har beskrevet noe som de / den andre har gjort, ring og spør om det er med eller ikke. Sjekk at 25 % mva er med, om prisen oppgies uten at mva er beskrevet som eksklusiv, så skal den være med. Spør alltid hva du som kunde må betale.

Generelt om graving. Hva bør/kan du som forespør gjøre for å kunne få et så riktig tilbud som mulig, bidra med?

  • tenke gjennom hva som er problemet, hva ønsker jeg
  • om mulig (vi kan hjelpe) skaffe tegninger og kart
  • opplyse om skjulte installasjoner i grunnen, for eksempel oljetanker, kabler som ikke er avtegnet på offentlige kart og andre forhold på din tomt
  • rørinspeksjonsrapporter
  • generelt opplyse om eiendommen din

 

Trenger du hjelp, vi kan hjelpe deg!

Enten avtaler vi et tidspunkt, og ser på jobben sammen. Eller vi besikter og avklarer ting over epost eller telefon.

Hva kan du forvente av oss?

En hurtig tilbakemelding om at vi har mottatt din forespørsel. Litt etter hvor mye vi har å gjøre, en tilbakemelding med tilbud, eller at vi trenger lengre tid, men du får et tilbud.

Eller en tilbakemelding om at dette ikke er noe for oss, vi er ikke kompetente, vi har ikke kapasitet osv. Da henviser vi deg til andre som vi mener kan ha kapasitet, eller er kompetente. Uten at vi gir noen garanti på deres vegne.

Vi prioriterer akutte problemer alltid, også når det gjelder graving.

Ring 950 30 072 fra 07.00 til 21.00 eller inge@vat.no For planlagte arbeider bruk helst kontaktskjema eller inge@vat.nohttp://