Dårlig trykk og lite vann?

Gjelder hus med plast og/eller kobberrør

Har du jernvannrør, også kalt galvaniserte rør, se sidene om forklaringer og rehabilitering . Eller send epost til post@vat.no .

Her kan du lese om lite vann /dårlig trykk i plast eller kobberrør. Send oss gjerne noen ord om dine problemer til post@vat.no.no

Du kan og ringe: 67564848 – 32887330 innenfor kontortid.

Erfaring har vist at anboringspunktet (anboringsklammeret-tilknytningspunktet) , koblingen mellom hovedvannledningen og stikkledningen inn til husene, har en tendens til å gro igjen. Denne innsnevringen reduserer vanntrykket / vannmengden inne, og som følger av dette tar det unødvendig lang tid å tappe vann. Problemet kan oppstå selv med moderne plastrør lagt for snaue 10 til 20 år siden. Tradisjonell utbedring består i å grave opp og bytte settningsalbuen, samt rense anboringsklammeret ved hovedvannledningen. Dette kan bli ganske kostbart, da hovedvannledningene  som regel ligger i offentlige vei, med grave-reparasjonskostnader på mere enn kr 100.000,-

Vi har utviklet en metode for innvendig fjerning av begroingen, mekanisk. Angrepspunkt er ved stoppekrana inne i huset eller eventuelt i en kum. Et roterende verktøy ledes inn i stikkvannledningen, ut til anboringspunktet,  og begroingen / avleiringen skrubbes vekk.

Dersom det ikke er mulig å komme til stoppekranen /vannledningen inne eller i en kum, kan det som et alternativ graves en enkel grøft ved utvendig stoppekran, og begroingen angripes derifra. Graving på egen grunn vil være mye rimeligere og mindre komplisert enn på offentlig grunn.

Har du lite vann-dårlig vanntrykk i huset ditt ? Opplever du at vannet nesten forsvinner i dusjen når noen åpner en vannkran et annet sted i huset ? Tar det lang tid å tappe vann i en vaskebøtte ? Leverer hageslangen bare en svak stråle som bøyer mot bakken etter et kort strekk ?

Ta kontakt med oss, vi kan hjelpe i de fleste tilfeller.

 

Første skritt er å foreta en forkontroll. Vi innhenter tegninger / opplysninger, som måtte finnes i kommunale arkiver, om røranlegget til huset ditt. Så sjekker vi om det er indikasjoner for om du har en vannlekkasje, eller andre forhold som kan forklare at du har lite vann og trykk. Vi måler antall liter pr minutt som vannrøret leverer inn til deg. Så kjøres det en sonde gjennom røret, om mulig, helt ut til kommunal vannledning.

Dersom vi, med grunnlag i denne forkontrollen, finner ut at årsaken til at du har lite vann, er at anboringsklammeret er begrodd / har avleiringer, slik at vanngjennomstrømmingen er brutt /innsnevret, vil muligheten for å rense og øke vannmengden til deg, være tilstede.

Rensing av anboringsklammeret.

Om vi, som et resultat av forkontrollen, anbefaler å prøve og rense anboringsklammeret for å øke vannmengden til huset ditt, og gjør det med suksess, vil du oppleve en ny hverdag, ihverfall med hensyn til vann. Du vil få nok vann til å dusje, vanne i hagen, trekke ned i wc, osv. Samtidig. Du trenger ikke lengre å avtale med andre i huset om at: nå skal jeg dusje, ikke bruk vann ! Kunder som opplever dette, er kanskje de mest fornøyde kundene vi har.

Men hva om vi ikke får det til ?

Da betaler du ingen ting for selve rensings-forsøket. Vi jobber etter «ingen løsning – ingen betaling» prinsippet, når det gjelder selve rensingen.

Hva om forkontrollen medfører (resultatet etter den) at vi ikke anbefaler å prøve og rense.

Det vil rapporten du får, etter at forkontrollen er utført, beskrive / anbefale. Typiske problemer, eller hindringer, er at vi ikke kommer gjennom en albue (90 graders fabrikklagd retningsendring under kjellergulvet) eller at innvendig stoppekran med tilbehør, ikke er tilgjengelig. Det kan være at vi stopper med sonden i en kran med seteventil. Det er en av 3 hovedtyper bakkekraner. Hvor vannet strømmer gjennom en omvendt U i selve krana. Sonden, og renseutstyret kommer ikke forbi denne. Den mest brukte krana er en såkalt slusekran, der strømmer vannet rett gjennom krana. Det brukes og en kuleventilkran, her strømmer og vannet rett gjennom krana. Sonden og renseutstyret passerer uhindret. Men om disse 2 siste kranene står delvis stengte, og varerøret med forbindelse til krana,  er «gjemt» under plenen, slik at vi ikke finner og får åpnet den, kan disse kranene og lage problemer. Det kan og være at tegninger /opplysninger om din vannledning er feile. Det som ser ut, på tegningene, til å være en «grei» jobb, ikke er det. Tegninger / opplysninger stemmer ikke med de faktiske forhold.

Send oss noen ord i en epost til post@vat.no . Fortell oss kort hvordan du opplever problemene hos deg, ifm vanntilførselen.

Du kan og ringe 67564848 – 32887330 innenfor kontortid.

Under ser du en enkel prinsippskisse, som viser en typisk situasjon for vanninnlegget til et hus.

Her er en enkel tegning som viser en typisk situasjon for vanninnlegget til et hus. Men det er ikke sikkert at kummen som er tegnet inn, er slik det er hos deg.

Det som er helt sikkert, er at du får vann fra en kommunal ledning alene, eller via en fellesledning sammen med en eller flere naboer. Videre er det sikkert at du har en stoppekran (også kalt bakkekran) som kan stenges/åpnes via en stang inni et varerør, som skal/bør være synlig over terrenget. Men som noen ganger er lagt plen eller jord over. Du har og en stoppekran inne i huset.

Vanninnlegg til et hus

Vanninnlegg til et hus