Rørfornying

tappet-vann

Når vi snakker om fornying eller rehabilitering av rør er det de rørene som fører drikkvann inn til huset, og de som frakter vann etc fra wc, sluk, kjøkkenvasker, oppvaskmaskiner osv ut til den kommunale spillvannsledningen, som det tenkes på.

betongror

Dreneringsrør er ikke aktuelle, se egen side om drenering.

Tette overvannsrør, kan i noen tilfeller, være aktuelle også.

Hva er hensikten med å rehabilitere / fornye rør ? Hvorfor ikke bare grave og legge de om, på vanlig måte? Er den ene billigere enn den andre løsningen. Blir ikke rørene for små, når dere legger rør inni de gamle? Hvor lenge varer et rør som er rehabilitert?

Ofte stilte spørsmål, og vanskelig å svare på. Ja ikke de 2 siste spørsmålene.

Et rør som er rehabilitert har / skal ha like lang levetid som et som er lagt om tradisjonelt med graving.

Til spørsmålet om ikke rørene blir for små, er svaret at nei, når vi beskriver at det i ditt tilfelle er hensiktsmessig å rehabilitere / fornye rørene, uten forbehold, så blir de store nok til å utføre oppgaven sin, selv om røret som legges inni er mindre enn det du har.

Hensikten med å rehabilitere rør er å spare penger. Selve rehabiliteringen kan bli like dyr som det å grave, der hvor det ikke er noen hinder. Besparelsen ligger ofte i gartner/etterarbeidet. Dette kan bli omfattende om en må passere murer, områder med steinbelegg, gjerder, andres eiendom, veier, garasjer osv.

Men er det enkelt å grave, all graving er på egen eiendom, og det er relativt korte avstander, både vann, klokkrør og overvannsrør skal byttes?

Da er det mest lønnsomt å grave, uten tvil.

Tips!
Har du problemer med at det er dårlig trykk på drikkevannet ditt, eller problemer med tette avløpsrør som må høytrykkspyles, og tenker at her må det gjøres noe ? Jeg må få et tilbud på for eksempel å legge om drikkevannsledningen ?

Legg om andre rør du måtte ha i grøfta, ikke kom i den situasjon at du etter 6 år må gjennom samme operasjon, fordi nå er det andre røret som må gjøres noe med.

ror-med-en-vinsj
Rehabiliteing / fornying av drikkevannsledninger. I praksis jernrør.

Jernrør har den ulempen at de er utsatt for korrosjon, og at de gror igjen, det danner seg rust og belegg som hindrer gjennomstrømmingen. Du opplever det som at det ikke er tykk i ledningen din. Dersom forholdene og økonomien ligger til rette, kan rørene renses og det trekkes ny plastledning inni.

Rørene må måle minimum 33 mm utvendig. Da er det ca 25,6 mm innvendig. Det kan trekkes 20 mm plastrør gjennom. (Noen ganger får vi 25 mm gjennom, men det hører til unntaket) 20 mm er erfaringsmessig stort nok til å forsyne en familie med nok vann.

Måler røret ditt 43 mm utvendig kan det erstattes med 25 eller 32 mm plastrør. Dette er nok til 25 mm. 2 familier. 32 mm: 4 til 6 familier.

Måler røret 58 mm utvendig, kan det trekkes 40 mm innvendig. Dette forsyner nok vann til minst 12 familier.Dette er erfaringstall som noen sikkert vil bestride, men som vi føler oss tygge på.

Hvorfor bestrides dette da ? Plastrør kan ikke sammenlignes med jernrør og kobber når det gjelder dimensjoner. De ligger som regel uten skjøter, fra hovedledning til utvendig stoppekran, videre rett inn i innvendig stoppekran. Det er ikke noe som bremser vannet.

Plastrørene som levers i dag, kontra de som var på markedet for 20 år siden, har større innvendig tversnitt. Men samme styrke. Dessuten, når en prosjekterte med jernrør i sin tid, tok en sikkert hensyn til groing / belegg. Og overdimensjonerte rørene.

Hvordan rehabiliteres en vannledning?

Tar vi utgangspunkt i en vanlig bolig, så må det graves ved hovedledning og ved utvendig stoppekran. Under innvendig stoppekran, må det graves for å blottlegge 90 graders albue. Så renses rørene med høyt trykk (ca 350 bar) og spesialdyse.

Deretter trekkes det nye plastrør gjennom, det kobles ved hovedledning, ny stoppekran ute og inne monteres, og grøftene fylles igjen. Inne fylles og støpes det.

Viktig ! Jordingen i et eldre hus er tilknyttet vannledningen. Når det legges plastrør brytes jordingsforbindelsen. Det må monteres ny jording av kompetent firma, de finner best løsning i ditt hus. Vi ordner dette.

Hvordan vet en om en har jernrør, kobber eller plast?

Plast kan du spikke små biter av. (anbefaler ikke å gjøre det, de fleste ser om det er plast eller ikke)

Ta en fil eller en kniv, fil eller skrap på røret som kommer opp av gulvet, under innvendig stoppekran.

Får du en varm, brungyllen glød i metallet, da er det kobberrør.

Blir metallet hvitt, da er det jernrør.

Det kan, noen ganger, være en miks av rørmaterialer, deler avtrekket kan være kobber fra starten av, eller deler avstrekket kan være omlagt.

Tips!
Har du lite trykk på drikkevannet ditt? Få en rørlegger til å sjekke siler i forbindelse med reduksjonsventil eller annet.

Problemet kan ligge der. Og husk, det nytter ikke å bytte noe av strekket, om du har jernrør.

Lite vanntrykk og plast eller kobberrør, sjekk siler, spør din kommune om trykket er redusert i ditt distrikt, sjekk at innvendig og utvendig stoppekran er åpen.
Alt dette er gjort, jeg får ikke mer vann. Da er nok problemet, i de fleste tilfeller, ved tilkoblingen til den kommunale ledningen. Det danner seg belegg i ditt hull, inn på kommunal ledning. Da må det graves der, og tilkoblinge må renses.

Hvordan rehabiliteres / fornyes kloakkrør, også kalt spillvannsrør og avløpsledninger.

Det er mye av de samme problemstillingene som for vannledninger, med hensyn til økonomi, størrelse på rør osv. Vi har spesialisert oss på å bruke såkalte pe-rør sdr 17. Et meget solid rør, som i styrke langt overgår de rørene som legges i tradisjonelle grøfter.

Rørene leveres i 6 m lengder, de skjøtes ved ”sveising” 2 rør monteres i en rigg, endene høvles, og varmes med en plate som er ca 215 grader, og presses sammen. De står under press til skjøten er kald. Alt etter tabeller utstedt for den enkelte rørtype / dimensjon.

Holder skjøten? Ja den er like sterk som røret i seg selv.
Hindrer ikke sveisevulsten gjennomstrømmingen i røret, nei det gjør den ikke.
Er røret dere vil bruke stort nok da, ja det er det. Dere kan gå på wc, tømme ut alt det vann dre vil, røret tar unna alt.

Når det gjelder hvordan selve jobben må angripes hos deg, så er det vanskelig å komme med noe generelt. Hver jobb må besiktes.
Ta kontakt med ditt ”problem” enten via vårt kontaktskjema, eller inge@vat.no aller helst. Men du kan og ringe.

Fins det andre metoder

Ja det gjør det. Røret kan fores med eoxystrømpe. Det kan blokkes ut. Det kan bores ny trasee. Muligetene er mange. En kan mikse metoder. Vi har kunnskap om hva som er mulig, og samarbeider med andre, eller hjelper deg på vei.

Er det mulig å reparere bare et punkt i røret?

Ja, en kan bruke en kortstrømpe, ca 0,5 m lang.
Ta kontakt via vårt kontaktskjema eller inge@vat.no eller på telefon 67 56 48 48 eller 32 88 73 30, frem til 21.00 også på tlf 950 30 072