Rørinspeksjon

Tv-inspeksjon, rørkontroll, rørinspeksjon, videoinspeksjon, gjennomlysning og sikker andre betegnelser for det å se inne i rørene.

Vi har kameraer for alle dimensjoner. Hensikten med en rørinspeksjon er:

  • finne årsak til gjentatte problemer med et rørstrekk.
  • bruke rørinspeksjons – kamera som veileder for å fjerne fremmedlegemer i røret.
  • for å se og kunne operere annet verktøy, inne i røret
  • til å kartlegge rørene, og bruke tv-rapporten for å innhente anbud
  • etterkontrollere rensing av rør for røtter, avleiringer etc.
  • til å finne grenrør, bend, overgang til andre rørmaterialer.
  • finne skjulte stakekummer
  • sjekke nyanlegg før de taes i bruk
  • dokumentere at rørene er ok
  • finne årsak til vond lukt i huset

Vi har og såkalt lyttekamera, dette har en innebygget en signalsender, som vi kan følge oppe på bakken, og merke rørtraseen, eller angi et punkt hvor det må graves. Og sikkert andre formål av spesiell karakter. Det er god økonomi å foreta en rørinspeksjon, før en bestemmer seg for hva en skal gjøre, når en har mistanke om at alt ikke er som det burde være med rørene i huset.

Et rørinspeksjonskamera er rett og slett et video-kamera som er konstruert for å ta opp film inni et rør. Det er vanntett og tåler ganske mye. Dimensjonene på kamerahodene, angir hvilke rør vi kan kjøre i. Det minste er 28 mm, dette brukes til å kjøre fra sluk, kvaliteten på opptaket kan variere en del. Det største, som kjøres med en selvgående traktor, gir meget gode bilder fra 160 mm og oppover. Dette er ytterpunktene. Kameraene som brukes mest har hoder på 60 mm, og brukes i vanlige boliger. Her er rørdimensjonene 100, 110 og 125 mm vanligst Lengden vi kan kjøre : ca 70 m Bildene er meget gode, og avslørende.

Signalene overføres digitalt til en mottaker, og brennes inn på en DVD skive, som du kan se på din pc. Det leveres og med en skriftlig rapport, med anmerkinger om spesielle feil, og generelle anmerkinger om slitasje og belegg på rørveggene. Samtidig foreslår vi tiltak som må, bør, kan vurderes, alt etter graden av feil.

Det kan av og til være vanskelig å finne årsaken til vond lukt for eksempel. Men det er lurt å begynne med en rørkontroll. Nylig hadde vi forespørsel om hva som kunne være årsaken til mye små fluer i et hus. Rørinspeksjonen avslørte hull i røret, hvor klakken lakk ut. Den var medium for å legge egg for fluer, og forårsake plager med de i underetasjen.

Kan dere tv-inspisere drikkevannsrørene vår?

(Det er et spørsmål som stilles av og til)

Ja, i prinsippet kan vi det. Men det er ikke god økonomi å prøve, og vanskelig å få noe resultat som er brukbart. Se heller under rehabilitering / graving om du har problemer med drikkevannsrør.

Hva med rørinspeksjon av drensrør?

Jo det kan vi, men her er problemet at: hvor skal vi komme inn i rørene, vi må ha et startsted. Det er sjelden at det er stakeluker tilgjengelig på drensrør. Og dessuten: rundt hushjørnene ligger drensrørene med skarpe 90 graders bend, disse kommer vi ikke gjennom. Men dersom du har en husdrenskum eller en såkalt sandfangkum, så kan vi kjøre inn / ut fra den, så langt vi kommer.

Tips!
Skal du kjøpe eller selge et hus. Bestill oss til å foreta en rørinspeksjon. Da kan du slippe uønskede overraskelser. Du kan og bruke dokumentet overfor en kjøper, enten for å vise at rørene er ok, eller for å vise at han / hun må påregne kostnader for utbedring. Da har du spilt med åpne kort, ny eier kan ikke kreve erstatning for noe du har opplyst om.

Men fremfor alt: ta vare på rapporten, den kan du få nytte av om for eksempel 5 år, av en eller annen grunn. Det er overraskende mange som opplyser oss om at det er kjørt tv-inspeksjon, men de har ikke rapport. Enten har ikke firmaet de har brukt levert noe, eller så er det forlagt.

Vi har arkiv, ganske mange år bakover. Har du brukt oss, så kan vi kanskje hjelpe deg.