Staking og høytrykkspyling

vat-biler

Tette rør?

Vi hjelper deg dersom du har akutte problemer med tette rør, tett kloakk, tett spillvannsrør, tett avløpsrør, tett bunnledning, tett kjøkkenvask, tett wc, tett sluk eller om spillvann / kloakk flyter utover.

Røtter i rørene, fremmedlegeme i røret, rust og belegg på rørveggene, stivnet fett eller annet som hindrer bruk eller gjør at dine rør ikke kan brukes til formålet de en gang var tenkt for. Dette er alle grunner til at du kanskje har et tett drikkevannsrør. La oss og spylebilen vår ta seg av det!

Med høytrykkspylebil, spesialdyser, kunnskap, erfaring, oppfinnsomhet, og rørinspeksjons–kamera, løser vi de fleste problemer eller finner årsaken og kan anbefale hva som må gjøres videre.

Vi er et relativt lite firma, du trenger ikke forholde deg til snevre åpningstider, sentralbord og ”lang avstand mellom de enkelte ledd i firmaet”. Her skal det være enkelt å komme i kontakt med rett person, den som kjenner ditt problem.

Våre høytrykkspylebiler er velegnet for de oppdrag vi tar på oss. De inneholder det vi normalt trenger for å løse oppdragene. Normalt har vi med rørinspeksjonskamera, om det skulle være behov for det. Vi har og med vannsuger og pumpe.

Men det hjelper ikke om utstyret er av topp kvalitet, operatøren betyr mange ganger mer enn utsyret. Våre operatører: Vegar, Bjørn og Andreas har fra 11 til 13 års erfaring. Av og til klarer de det umulige!

Har du akutt behov for hjelp, ring hele døgnet: tel: 67 56 48 48 eller 32 88 73 30
Vi løser dine problemer i drammensregionen, hurumlandet, Bærum, Asker, og Oslo vest.

Ikke så akutt? Bestilling for neste dag? Ring mellom 0700 og 21.00 også til 950 30 072 / post@vat.no.

Andre henvendelser, problemer, forespørsel om tilbud:

Vennligst kontakt oss i vår vanlige åpningstid. Du kan også bruke vårt kontaktskjema eller post@vat.no. Vi har som mål å gi tilbakemelding innen 08.00 neste dag!

Tips!
Om du vil spare penger eller lurer på hvordan rørsystemet i en bolig?
Se vår selvhjelpsside eller den mer utførlige siden om tette rør. Her kan du få tips som i mange tilfeller kan hjelpe deg.

Tips!
Har du lite vann inn til huset. Må du samordne med andre i huset når du skal dusje?
Da er det noe galt med drikkevannsledningen din. Se under siden rehabilitering eller under graving. Gamle grodde jernrør fra 32 mm. (målt utvendig) kan renses og rehabiliteres/fornyes med plastrør. Vi har veldig god erfaring, mange glade kunder som ”endelig kan dusje, vaske hendene, tappe potetvann osv, uten at en måtte melde fra til andre i huset”.

Tips!
Skaff deg situasjonskart som viser din bolig med rør og kummer. Målsett kummer, stakerør, utvendige stoppekraner du måtte ha i hagen. Ta mål 2 veier fra hushjørner, garasje eller andre faste punkter. Det kan lønne seg hvis det skulle bli 2 meter snø og du får problemer med kloakken eller drikkevannet.

Ha oversikt over stakeluker, og innvendig stoppekran. Informer alle i familien. Sjekk at innvendig stoppekran fungerer, den er din mulighet til å forhindre store vannskader, om et rør sprekker eller en kran blir ødelagt.